Notice: Trying to access array offset on value of type int in /www/webvol7/uz/bi7bzu4jffruefe/mittbygge.com/public_html/templates/yoo_sixthavenue/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /www/webvol7/uz/bi7bzu4jffruefe/mittbygge.com/public_html/templates/yoo_sixthavenue/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /www/webvol7/uz/bi7bzu4jffruefe/mittbygge.com/public_html/templates/yoo_sixthavenue/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Notice: Trying to access array offset on value of type int in /www/webvol7/uz/bi7bzu4jffruefe/mittbygge.com/public_html/templates/yoo_sixthavenue/warp/src/Warp/Config/Repository.php on line 243

Företagets samhällsansvar

Mittbygges CSR-policy

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. CSR handlar om långt mer än sponsring och filantropi och vår policy syfte är att bidra till att vi implementera och integrera dessa frågor i företagets kärnverksamhet.

Miljömässiga aspekter

Vi ska bidra till en hållbar och långsiktig miljö i alla delar av vår verksamhet. Exempel på hur vi lever upp till detta i vår vardag är t.ex. att vi uteslutande väljer att resa med tåg och övrig kollektivtrafik när detta är möjligt. Vi betalar ut en milersättning baserad på en rimlig nivå på förbrukning av drivmedel och premierar medpassagerare. Våra skrivare är inställda på dubbelsidig utskrift för att minska förbrukningen av papper vilket i förlängningen påverkar våra skogar. Vi källsorterar och pantar!

Socialt och etiskt

Merparten av Mittbygges kunder har en tydlig och uttalad policy för representation och gåvor i syfte att inte hamna i jävsituationer i samband med offentlig upphandling. För att kunna vara en trygg och etisk partner har Mittbygge med våra kunders behov som bas utformat en policy för representation och gåvor som vi är noga med att följa.

Mittbygge har slutat med att dela ut gåvor såväl internt som externt till förmån för välgörande ändamål. Exempel på organisationer/hjälpinsatser vi har stöttat är Barncancerfonden, Läkare utan gränser och Vi-skogen. Organisationer med ett godkänt 90-konto är välkomna att skicka in en presentation över sin verksamhet.

Har vi tid och möjlighet så bidrar vi gärna i syfte att skapa hållbar samhällsnytta. Ett aktuell exempel på CSR-projekt inom Addnode Groupe är vårt systerbolag Cartesias engagemang i Missing People Sweden. Läs mer om detta på www.cartesia.se.

Mittbygge vill i huvudsak ha egen personal och vi strävar efter att ha en mångfald inom personalgruppen.

Vi väljer medvetet att inte leverera system till vapen-, tobaks- och alkoholindustrin.

Ekonomiskt

Vi erbjuder innovativa system och lösningar som ska bidra till hållbara beslut till nytta för Sveriges kommuner och dess medborgare. Merparten av Mittbygges affärer omfattas av offentlighetsprincipen vilket skapar transparens och öppenhet.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor