e-tjänstesignering

Nu kan organisationer (t.ex. företag) åter signera via tjänstelegitimation vid ansöka.

Under en period har ansökan via e-tjänstelegitimation genererat felmeddelande och signering har inte gått att genomföra.

Åtgärder har vidtagits och signering med e-tjänstelegitimation från Steria fungerar igen.

Om problem uppstår vid användande av tjänste-legitimation efter aviserade förändringar under september månad från leverantör(er) av webb-läsaren ska sökande kontakta sin utfärdare av e-legitimation.

Användarmöte 2015

Användarträff 2015, 16 mars i Stockholm
Välkommen till Mittbygges årliga användarträff. Som vanligt en dag med massor av information och utbyte av erfarenheter.

Läs mer

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor