Utvärdering

Lantmäteriet, Boverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utvärderat resultatet av projektet Bygga Villa och dess utveckling fram till hösten 2013.

Läs mer

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor